Ι. Εισαγωγή

Η «EXCELLENT CHOICES PC» (στο εξής: «η Εταιρία») ως ιδιοκτήτρια του e-shop και του ιστότοπου www.Dermaistas.com και ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που σας αφορούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Δεδομένα») είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για την Εταιρία, η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Πολιτική Απορρήτου – Ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε και σας ενημερώνουμε για το πώς, για πόσο διάστημα και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Εφαρμόζεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με την Εταιρία (προμηθευτές, Συνεργάτες και μεμονωμένους πελάτες ή υποψήφιους πελάτες στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο, χρήστες της ιστοσελίδας www.dermaistas.com).

ΙΙ. Υποκείμενα δεδομένων, προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, πηγές άντλησης προσωπικών δεδομένων:

ΙΙ.1. Ως προς τους υποψήφιους Συνεργάτες: Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που μας υποβάλλετε (ονοματεπώνυμο, πόλη, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, προηγούμενη εμπειρία). Επίσης, συλλέγουμε όσα στοιχεία μας γνωστοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσων των σελίδων μας στο FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER και LINKEDIN (ονοματεπώνυμο χρήστη, εικόνα προφίλ, και ό,τι άλλο στοιχείο έχετε δημοσιοποιημένο).

ΙΙ.2. Ως προς τους συνεργάτες μας: συλλέγουμε από εσάς τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού), όσα δεδομένα σας μας γνωστοποιείτε για τη λήψη απόφασης για την έναρξη της μεταξύ μας συνεργασίας (πληροφορίες βιογραφικού σας), αλλά και ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ειδικότητα, μητρική γλώσσα, ξένες γλώσσες, επίπεδο σπουδών, τα οποία, επίσης, εσείς μας γνωστοποιείτε.

II.3. Ως προς τους τρίτους, τους πελάτες ή τους υποψήφιους πελάτες: συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε επικοινωνώντας με την εταιρία μας, είτε μέσω του μηχανισμού εγγραφής στο newsletter, είτε μέσω του μηχανισμού συμμετοχής στο σύστημα παροχής προνομίων του e-shop www.dermaistas.com με τη δημιουργία λογαριασμού ) και όποια επιπλέον πληροφορία μας γνωστοποιείτε για την ανάγκη καλής και πιστής εκτέλεσης κάθε ενδεχόμενης παραγγελίας (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση αποστολής, ταχυδρομικό κώδικα, e-mail, τηλέφωνο). Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και σε κάποιες περιπτώσεις η συγκατάθεσή σας.

II.4. Ως προς τους προμηθευτές μας: συλλέγουμε από εσάς τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού).

III. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Νομική Βάση Επεξεργασίας.

III.1. Ως προς τους υποψήφιους Συνεργάτες: Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεσή σας.

Tα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους έχετε ρητά συγκατατεθεί και για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα έχετε γνωστοποιήσει.

Τυχόν άρνησή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα δεδομένα επιφέρει ανυπαίτια αδυναμία από μέρους μας να λάβουμε μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας/ ενδιαφερόντων σας.

III.2. Ως προς τους συνεργάτες μας: Στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν εσάς, τους εταίρους/μετόχους σας και τα όργανα που σας εκπροσωπούν.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για:

 • (α) Την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
 • (β) Στατιστικούς σκοπούς, τηρώντας πάντα τις κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
 • (γ) Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας (και δη της φορολογικής).
 • (δ) Τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, και ειδικότερα την καλή λειτουργία της μεταξύ μας σχέσης συνεργασίας, την οργάνωση, επέκταση, αναβάθμιση, διαφήμιση (και μέσω της δημοσιοποίησης του ονοματεπωνύμου σας, της διεύθυνσής σας, στοιχείων επικοινωνίας σας και της φωτογραφίας του προσώπου σας, εφόσον μας χορηγήσετε έγγραφη άδεια, στην ιστοσελίδα www.dermaistas.com και στην ιστοσελίδα www.excellentchoices.gr ) και διεύρυνση του δικτύου συνεργατών μας, την διαφάνεια της λειτουργίας του δικτύου μας στην Ελλάδα, την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, την άσκηση, την υποστήριξη και την εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για την ικανοποίηση αυτών των εννόμων συμφερόντων μας και των εννόμων συμφερόντων τρίτων, μόνο εάν έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Η παροχή των Δεδομένων αυτών είναι αναγκαία τόσο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όσο και για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, αλλά και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας και των εννόμων συμφερόντων τρίτων.

Τυχόν άρνηση ή παράλειψή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα Δεδομένα μπορεί να επιφέρει ανυπαίτια από μέρους μας αδυναμία εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και να συνιστά παραβίαση από μέρους σας αυτής.

III.3. Ως προς τους τρίτους, πελάτες ή υποψήφιους πελάτες: Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί καταρχήν η συγκατάθεσή σας.

Τυχόν άρνησή σας να μας γνωστοποιήσετε αυτά τα δεδομένα επιφέρει ανυπαίτια αδυναμία από μέρους μας ικανοποίησης των αιτημάτων και ενδιαφερόντων σας.

Η Εταιρία μας επίσης, στα πλαίσια της ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει, και δη του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της, μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό εξυπηρέτησής σας και ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα που προμηθεύεστε μέσω του e-shop www.dermaistas.com.

Tα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

III.4. Ως προς τους προμηθευτές μας: Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για:

 • (α) Την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
 • (β) Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας (και δη της φορολογικής).
 • (γ) Τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, και ειδικότερα την καλή λειτουργία της μεταξύ μας σχέσης συνεργασίας και την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής, την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, την άσκηση, την υποστήριξη και την εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για την ικανοποίηση αυτών των εννόμων συμφερόντων μας και των εννόμων συμφερόντων τρίτων, μόνο εάν έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Ενδεχόμενη άρνησή σας να μας γνωστοποιήσετε αυτά τα δεδομένα επιφέρει ανυπαίτια από μέρους μας αδυναμία εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.

1. Κοινοποίηση και Διαβίβαση των Δεδομένων.

Τα Δεδομένα σας δεν κοινολογούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι, σε όσες περιπτώσεις τα δεδομένα σας τηρούνται (και) ηλεκτρονικά, κοινολόγηση αυτών μπορεί να λάβει χώρα σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης ιστοτόπων, hosting, domain κ.α., στο πλαίσιο των προσφερόμενων από αυτούς υπηρεσιών, με ρητή υποχρέωση αυτών, για χρήση τους αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών διαχείρισης και συντήρησης του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.dermaistas.com, αλλά και της άντλησης στατιστικών στοιχείων προοριζόμενων αποκλειστικά για την Εταιρεία, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων από αυτή, προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερες διαβιβάσεις δεδομένων:

IV.1. Ως προς τους Συνεργάτες: Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται:

 • (α) Σε παρόχους εκπαιδευτικών σεμιναρίων, σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρία μας, και
 • (β) Σε Δικηγόρους, αρμόδιες δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, δημόσιους λειτουργούς (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται σε περίπτωση απαίτησης τρίτου, μόνο μετά από εισαγγελική εντολή, και με δική μας πρωτοβουλία μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων έναντι υμών ή/και των Δικαιοδόχων με τους οποίους συνεργάζεστε.

IV.2. Ως προς τους τρίτους, πελάτες ή υποψήφιους πελάτες του δικτύου: Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται σε Συμβούλους/Συνεργάτες της Εταιρίας μας μόνο στον βαθμό είναι αναγκαίο για  να ικανοποιήσουν το αίτημά σας για την προμήθεια των καλλυντικών της προτίμησής σας και την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, καθώς και στην εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε προκειμένου να παραλάβετε τα προϊόντα τα οποία προμηθεύεστε. 

Ενδέχεται τα Δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε τρίτους (δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δικαστικούς επιμελητές κ.λ.π.) σε περίπτωση που προκύψει διένεξη μεταξύ της Εταιρίας μας και των εξωτερικών Συνεργατών ή/και των Συμβούλων /Πωλητών της με αιτία ή αφορμή (όχι αποκλειστική αναγκαίως) την παροχή από τους τελευταίους υπηρεσιών προς εσάς, αλλά και δική σας διένεξη με εξωτερικό Συνεργάτη μας ή/και Συμβούλου του γραφείου μας, στην οποία ήθελε τυχόν εμπλακεί η εταιρία μας.

IV.3. Ως προς τους προμηθευτές μας: Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε:

 • (α) Συνεργάτες μας (όπως δικηγόροι, λογιστές κ.α.) και σε Δημόσιες αρχές (πχ Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, σύστημα ΤΑΧΙS) στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, τον καθορισμό των όρων της, αλλά και την τήρηση φορολογικών μας υποχρεώσεων.
 • (β) Δικηγόρους, αρμόδιες δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, δημόσιους λειτουργούς (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων.

IV.4. Ως προς τους εξωτερικούς Συνεργάτες μας: Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε:

 • (α) Συνεργάτες μας (όπως δικηγόροι, λογιστές κ.α.) και σε Δημόσιες αρχές (πχ Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, σύστημα ΤΑΧΙS) στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, τον καθορισμό των όρων της, αλλά και την τήρηση φορολογικών μας υποχρεώσεων,
 • (β) Δικηγόρους, αρμόδιες δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, δημόσιους λειτουργούς (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων, και

1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων σας.
Σε περίπτωση που η νομική βάση της από μέρους μας επεξεργασίας των Δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα Δεδομένα σας διαχειριζόμαστε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Πέραν αυτού:

V.1. Ως προς τους Συμβούλους /Συνεργάτες Πωλητές: Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργής η συνεργασία σας με την Εταιρία μας. Μετά τη λήξη ή λύση της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε:

 • Μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση στατιστικών σκοπών, τηρώντας πάντα τις κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
 • Μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων έναντι υμών ή/και του Δικαιοδόχου μας με τον οποίο συνεργαζόσασταν. Η επεξεργασία των Δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν σε κάθε περίπτωση αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

Προβαίνουμε σε περιοδική  εξέταση των Δεδομένων που διατηρούμε αποθηκευμένα μετά τη λύση ή λήξη της μεταξύ υμών και του Συνεργάτη μας σύμβασης και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πλέον αναγκαία για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

V.2. Ως προς τους τρίτους, πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της εταιρίας: Τα Δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την εκδήλωση αντίθετης επιθυμίας από μέρους σας, σε όσες περιπτώσεις η επεξεργασία έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που τα Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προς το σκοπό την εξυπηρέτησή σας και τον έλεγχο της ποιότητας εξυπηρέτησής σας από το γραφείο μας, διατηρούμε τα στοιχεία αυτά για διάστημα ενός έτους μετά την παρέλευση του οποίου δίχως επικοινωνία μεταξύ μας, ή χωρίς «κίνηση» των στοιχείων σας για αγορά προϊόντων. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων κινήσεων και αγορών, το διάστημα αυτό ανανεώνεται με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας, ή παραγγελίας. Μετά την παρέλευση ενός έτους χωρίς επικοινωνία ή παραγγελία, τα στοιχεία διαγράφονται.

Τέλος, για την περίπτωση που μας γνωστοποιούνται Δεδομένα σας για την άσκηση του ελέγχου των Συνεργατών μας, τα Δεδομένα σας διατηρούνται για διάστημα τριών μηνών από την προς εμάς γνωστοποίηση, εκτός και αν, κατά τον έλεγχο που διενεργήσουμε, προκύψει παράπονο από μέρους σας ή διαπιστώσουμε παραβίαση της δεοντολογίας μεταξύ του γραφείου μας ή/και των συμβούλων/συνεργατών πωλητών του γραφείου μας, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων έναντι του γραφείου ή συμβούλου/συνεργάτη πωλητή με αιτία ή αφορμή (όχι αναγκαστικά αποκλειστική) την παραβίαση της δεοντολογίας στη συνεργασία μας.

V.3. Ως προς τους προμηθευτές μας και τους συνεργάτες μας: Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας σύμβαση.

Μετά τη λήξη ή λύση της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε:

 • Μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας, κυρίως βάσει της φορολογικής νομοθεσίας. Η επεξεργασία των Δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτούν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
 • Μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. Η επεξεργασία των Δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας.

Προβαίνουμε σε περιοδική  εξέταση των Δεδομένων που διατηρούμε αποθηκευμένα μετά τη λύση ή λήξη της μεταξύ μας σύμβασης και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πλέον αναγκαία για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
 
VI. Ειδικοί όροι για την επεξεργασία Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας www.dermaistas.com.

VI.1 Δήλωση: Ο παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «EXCELLENT CHOICES PC», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Σαλαμίνος 10, ΤΚ 54625 (ΑΦΜ 800982380) («Εταιρία»), η οποία και τον διαχειρίζεται.

Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση των παρόντων Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.dermaistas.com και στην κατωτέρω περιγραφόμενη Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρίες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

VI.2. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τα παρακάτω:

1. Αναγνώριση Χρήστη

Για την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία λογαριασμού, θα ζητηθούν: το πλήρες ονοματεπώνυμο, η τοποθεσία από την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), καθώς και τα εταιρικά στοιχεί το ΑΦΜ ή άλλα στοιχεία, που πιστοποιούν την εταιρική-επαγγελματική του υπόσταση. Με την εγγραφή του, ο Χρήστης συναινεί στην εμφάνιση των στοιχείων του ονοματεπωνύμου με το οποίο έχει εγγραφεί, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και εύρεσή του από το γραφείο μας ή Συνεργάτη μας/Πωλητή που θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί του μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα ζητήσει από τον Χρήστη στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς. H κοινοποίηση στοιχείων λογαριασμού  για τη χρέωση της προμήθεια προϊόντων μέσω της εταιρείας, γίνεται απευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία πιστώνεται κάθε φορά το αντίτιμο των προϊόντων που εσείς έχετε ζητήσει να προμηθευτείτε και του ενδεχόμενου κόστους μεταφοράς τους στην διεύθυνση αποστολής που εσείς έχετε δηλώσει. Γι αυτό το λόγο η Εταιρεία δεν κρατά κανέναν τραπεζικό λογαριασμό πελάτη/αγοραστή προϊόντος στις βάσεις δεδομένων της.

Κατά την επίσκεψή σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα συλλέγονται αυτομάτως:

 • Πληροφορίες αναφορικά με τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα
 • Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας
 • Η διεύθυνση IP σας
 • O τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα
 • Η ιστοσελίδα (URL) που επισκεφθήκατε πριν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και
 • Ορισμένα “cookies” (βλ. κατωτέρω Ενότητα 2.1)

Επιπλέον συλλέγεται οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω (υπό ενότητα 3), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τη συναίνεσή σας στην από μέρους μας αποστολή ενημερώσεων:

 • Το όνομά σας
 • Τη διεύθυνσή σας
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας
 • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Τις προτιμήσεις σας αναλόγως των επιλογών που κάνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντός σας, ως και των επιλογών «αγαπημένων» και «αποθηκευμένων».
 • Των προσωπικών σας καταχωρήσεων και των συναλλαγών σας στον τομέα των ειδών καλλυντικών.
 • Τα στοιχεία της εταιρίας σας.

2. Cookies, Google Analytics, Facebook, LinkendIn, Google, Instagram, Twitter και AddThis περιηγήσεις.

Δείτε την πολιτική cookies στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://dermaistas.com/cookies-policy/

VI.3. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το νόμο. Η Εταιρία κάνει χρήση των στοιχείων σας για να σας παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της ιστότοπου, για να μετρήσει την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και τις απαιτήσεις των Χρηστών (παραγωγή στατιστικών χρήσης της ιστοσελίδας), για να βελτιώνει και να αναπτύσσει περαιτέρω την ιστοσελίδα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τα μηνύματά σας, να σας αποστέλλει, εφόσον έχετε συναινέσει, ενημερωτικό υλικό για νέες δράσεις της, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις, νέα & ανακοινώσεις αναφορικά με την δράση της GLOWERA και τυχόν καινοτόμες εξελίξεις στους τομείς των ειδών καλλυντικών, να σας αποστέλλει, εφόσον έχετε συναινέσει, ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters, να σας προτείνει είδη καλλυντικών, με κριτήριο: τις προτιμήσεις σας, όπως αυτές είτε έχουν δηλωθεί ρητά στην Εταιρία, είτε συνάγονται από τις επιλογές πλοήγησής σας στην Ιστοσελίδα, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντός σας, των επιλογών «αγαπημένων» και «αποθηκευμένων», να αναλύει τα δεδομένα σας σε συγκεντρωτική βάση για σκοπούς επιχειρηματικών πληροφοριών, αλλά και να σας υποβάλλει ενδιαφέρον συνεργασίας, εφόσον έχετε συναινέσει (βλ. και αναλυτικά ανωτέρω υπό ΙΙΙ).

VI.4. Νομική βάση επεξεργασίας και Χρονική διάρκεια διατήρησης συγκεκριμένων Δεδομένων σας που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας, τα οποία συγκεντρώνουμε αυτομάτως όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, αν δεν επακολουθήσει σύμβαση μεταξύ μας για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τον έναν χρόνο, και έως και 20 έτη εφόσον συναφθεί σύμβαση μεταξύ μας.

Η διατήρηση των δεδομένων σας μέσω cookies διαρκεί μέχρι την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό της μετάδοσης των cookies. Tα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε κατόπιν δήλωσής σας.

Εάν έχετε γίνει συνδρομητές στο ενημερωτικό μας δελτίο (Newsletter), θα διατηρούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έως ότου διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο.

Εάν έχετε αποδεχτεί την αποστολή ενημερωτικού υλικού θα διατηρούμε τα Δεδομένα σας έως ότου εκφράσετε αντίθετη άποψη.

Εάν έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας δημιουργώντας λογαριασμό, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ο λογαριασμός σας και από τότε και έπειτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα σας. 

VII. Tα δικαιώματά σας

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα:

 • (α) να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην κατοχή μας και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείστε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων,
 • (β) να απαιτείτε διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις,
 • (γ) να ζητάτε να περιορίζουμε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,
 • (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • (ε) να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας,
 • (στ) να γνωρίζετε την ταυτότητα των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • (ζ) να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@dermaistas.com. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 • (η) να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600
Φαξ: (0030) 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr.

VIΙΙ. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων – Παρέκταση

Η  Εταιρία μπορεί να τροποποιεί/εμπλουτίζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική επεξεργασία από μέρους μας των Δεδομένων σας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.