Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης θα είναι δεσμευτικοί για όλες τις εμπορικές εταιρείες ή/και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο εντός της Ευρώπης, που διατηρούν εμπορική σχέση με την Excellent Choices PC.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος ή ηλεκτρονικό κατάστημα https://dermaistas.com/ (εφεξής “ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ”) ανήκει στην Excellent Choices PC (εφεξής “ECPC”), μια Ιδιωτική Εταιρεία με ΑΦΜ EL800982380 και εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ελλάδας με κωδικό αριθμό μητρώου 146266757000.

– Δ/νση: Σαλαμίνος 10, 54625 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

– Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 2310 548 528

– Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: contact@dermaistas.com

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Excellent Choices PC μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ συνίσταται στη χονδρική πώληση και διανομή κορεατικών καλλυντικών προϊόντων.

Το παρόν έγγραφο (καθώς και άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν) ρυθμίζει τους όρους αγοράς και διανομής προϊόντων χονδρικής πώλησης (εφεξής “Όροι”) μέσω της παρούσας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, νοείται ότι η δραστηριότητα που ασκεί η ECPC μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ περιλαμβάνει την πώληση κορεατικών καλλυντικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Εκτός από την ανάγνωση των παρόντων Όρων, πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση και/ή τη χρήση της παρούσας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ο χρήστης πρέπει να τους αποδεχθεί κατά τη στιγμή της αγοράς των Προϊόντων, δεσμευόμενος έτσι από τους παρόντες Όρους. Ως εκ τούτου, εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Ομοίως, σας ενημερώνουμε ότι οι παρόντες Όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κάτι που θα αναφέρεται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να τους συμβουλεύεται κάθε φορά που έχει πρόσβαση, πλοήγηση ή/και χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, δεδομένου ότι θα ισχύουν εκείνοι που ισχύουν τη στιγμή που ζητείται η αγορά ενός προϊόντος.

Για όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχει ένας πελάτης σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Η κατάσταση του πελάτη (εφεξής αναφερόμενος αδιακρίτως, ατομικά, ως “Πελάτης” ή, από κοινού, ως “Πελάτες”) επέρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, περιήγησης και χρήσης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, για την οποία ο Πελάτης αποδέχεται, από την έναρξη της περιήγησης στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, όλους τους Όρους που καθορίζονται στην παρούσα, καθώς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αντίστοιχων νομικών διατάξεων που πρέπει να τηρούνται, κατά περίπτωση.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ευθύνη αυτή εκτείνεται σε:

– Χρήση της παρούσας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ μόνο για την πραγματοποίηση ερευνών και νομικά έγκυρων αγορών ή αποκτήσεων.

– Να μην πραγματοποιεί ψευδείς ή δόλιες αγορές. Εάν μια τέτοια αγορά θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να ακυρωθεί και να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.

– Παρέχοντας αληθή και νόμιμα στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και/ή άλλες πληροφορίες (βλ. Νομική ειδοποίηση και Πολιτική απορρήτου).

– Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι έχει τη νόμιμη ικανότητα να συνάπτει συμβάσεις μέσω της παρούσας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ απευθύνεται σε πελάτες που είναι εμπορικές εταιρείες και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες. Η ECPC δεν εγγυάται ότι η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ συμμορφώνεται με τους νόμους άλλων χωρών, είτε εν όλω, είτε εν μέρει. Η ECPC αρνείται κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια πρόσβαση.

Ο Πελάτης μπορεί, κατ’ επιλογή του, να συνάψει τη σύμβαση πώλησης των επιθυμητών προϊόντων με την ECPC σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι παρόντες Όροι είναι διαθέσιμοι στην παρούσα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η πρόσβαση στις πληροφορίες, στις τιμές χονδρικής για τους επαγγελματίες και σε ορισμένα από τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ απαιτεί την εγγραφή του Πελάτη. Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση του προφίλ του Πελάτη, θα σας δοθεί πρόσβαση στις διαθέσιμες μάρκες και τιμές ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείτε την παραγγελία.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η διαδικασία αγοράς είναι πολύ απλή. Ο Πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί για να βρει τα Προϊόντα που του αρέσουν περισσότερο. Το μενού εμφανίζει τις διαθέσιμες κατηγορίες ανάλογα με το τι θέλει να αναζητήσει ο Πελάτης, π.χ. ανά τύπο προϊόντος και μάρκα.

Για να δει τις τιμές για τους επαγγελματίες, ο Πελάτης πρέπει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας με τα στοιχεία της εταιρείας του.

Κάνοντας κλικ σε ένα προϊόν, θα μπορέσετε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε προϊόν, όπως περιγραφή, συστατικά, τρόπος χρήσης, βάρος κουτιού/χαρτοκιβωτίου, αριθμός τεμαχίων ανά κουτί, χονδρική τιμή χωρίς φόρους, ελάχιστη ποσότητα αγοράς κ.λπ.

Τέλος, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους ισχύοντες Όρους Αγοράς και την Πολιτική Απορρήτου μας, κάνοντας κλικ στο ” Συμφωνώ με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τους Όρους Αγοράς της ECPC”.

Αφού ο Πελάτης επιλέξει τα προϊόντα τοποθετώντας τα στο “καλάθι”, μπορεί να μεταβεί στη “σελίδα του καλαθιού” για να επιβεβαιώσει την καταχώρηση της παραγγελίας του και τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία.

Θα λάβει αμέσως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την καταχώρηση της παραγγελίας του, και μέσα στις επόμενες 4-36 ώρες, αφού η ECPC ελέγξει τους όρους και επαληθεύσει ότι υπάρχει απόθεμα, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία και θα στείλουμε στον πελάτη ένα τιμολόγιο proforma μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη συνολική αξία της παραγγελίας, τους φόρους, εάν ισχύουν φόροι για αγορές από τη χώρα του πελάτη, καθώς και τον τραπεζικό λογαριασμό της ECPC`s και τον λογαριασμό Viva Wallet, για να προχωρήσει στην πληρωμή.

Στις επόμενες 24 ώρες μετά την πληρωμή ο πελάτης θα λάβει το τελικό τιμολόγιο ενώ οι αγορές του θα προωθηθούν για αποστολή.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί εντός 24-72 ωρών, εκτός από περιόδους εξωτερικών παραγόντων που το εμποδίζουν (για παράδειγμα απεργία των εργαζομένων στην αλυσίδα μεταφοράς και αποστολής), ή έκτακτες προωθητικές ενέργειες της ECPC με έγκαιρη ανακοίνωση των σχετικών πληροφοριών.

Αφού οι πελάτες δημιουργήσουν τον λογαριασμό τους, θα έχουν πάντα πρόσβαση στο ιστορικό των αγορών τους στο “Ο λογαριασμός μου > Παραγγελίες”.

Μόλις ολοκληρωθεί μια αγορά, ο πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης. Εάν ένας πελάτης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει με το sales@dermaistas.com ή με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων που του έχει ανατεθεί.

Μετά την αγορά, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

– να πωλεί τα προϊόντα στη συσκευασία και με τα εμπορικά σήματα και τις ετικέτες που καθορίζονται από την ECPC

– να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις και επαρκώς ανεπτυγμένη οργάνωση για την κατάλληλη πώληση, προώθηση και αποθήκευση των προϊόντων.

Η ECPC δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για λάθη στα δεδομένα παράδοσης ή για μη παραλαβή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Επιπλέον, η ECPC διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ορισμένα αιτήματα παραγγελίας για την αγορά των Προϊόντων μας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον “Εθνικό Οργανισμό Φαρμακείων” της Ελλάδας , καθώς και με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από τους κατασκευαστές των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα αποσταλεί λεπτομερής ανακοίνωση στον Πελάτη.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λόγω της δημοτικότητας ή της προσωρινής ή/και περιορισμένης διαθεσιμότητας ορισμένων από τα Προϊόντα μας, καθώς και της δυσκολίας εισαγωγής τους από την Κορέα, η ECPC μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των μονάδων των Προϊόντων που διατίθενται για αγορά από έναν Πελάτη και δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι το απόθεμα θα είναι πάντα διαθέσιμο προς πώληση. Επιπλέον, η ECPC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά από τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, για την οποία ο Πελάτης θα ενημερωθεί.

Μόλις οι παραγγελίες επεξεργαστούν και χρεωθούν από την ECPC, θα παραδίδονται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια του διαθέσιμου αποθέματος στις αποθήκες μας. Λόγω του μεγάλου όγκου αποθεμάτων, η ECPC ενδέχεται να παρουσιάσει αναντιστοιχία στις παραγγελίες λόγω λάθους (π.χ. τιμολόγηση προϊόντων που δεν υπάρχουν εκείνη τη στιγμή σε απόθεμα). Στην περίπτωση αυτή, η ECPC αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να τον ενημερώσει σχετικά με το τι συνέβη με την παραγγελία του και θα είναι υπόλογη για ό,τι συνέβη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στη διεύθυνση contact@dermaistas.com .

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάθε προϊόν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ είναι καταχωρημένο και πιστοποιημένο από το CPNP. Η ECPC δεν είναι υπεύθυνη για άλλες πιθανές πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τοπικές αρχές σε χώρες εκτός της ΕΕ.

7. ΤΙΜΕΣ

7.1. Τα προϊόντα που διατίθενται από την ECPC θα πωλούνται στην τιμή που αναγράφεται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, με την τιμή και τους όρους που ισχύουν τη στιγμή που ο Πελάτης πραγματοποιεί την καταχώρηση της παραγγελίας.

Οι τιμές των Προϊόντων της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ δεν περιλαμβάνουν φόρους ή έξοδα μεταφοράς, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την αξία των αγοραζόμενων Προϊόντων και την περιοχή ή τη χώρα παράδοσης. Αυτά θα προστεθούν αργότερα, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

7.2 Τιμή μεταπώλησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.α) του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία αριθ. 330/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, ο Πελάτης καθορίζει ελεύθερα, ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, τις τιμές μεταπώλησης των Προϊόντων στους πελάτες του, και η ECPC μπορεί να επιβάλει ανώτατες τιμές πώλησης ή να συστήσει τιμή πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ισοδυναμούν με σταθερή ή ελάχιστη τιμή πώλησης ως αποτέλεσμα πίεσης ή παρακίνησης από οποιοδήποτε μέρος.

Τα προϊόντα που αγοράζονται από την ECPC και την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΔΕΝ μπορούν να πωληθούν σε πλατφόρμες τρίτων, όπως το Amazon, το eBay, το AliExpress κ.λπ.

8. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Οι προωθητικές ενέργειες δεν θα ισχύουν ποτέ για Προϊόντα με έκπτωση, εκτός εάν η προωθητική ενέργεια το αναφέρει. Πρέπει να τηρούνται οι όροι κάθε προσφοράς, καθώς και η ημερομηνία και το κανάλι στο οποίο ισχύει η προσφορά.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν μπορούν ποτέ να συνδυαστούν με άλλες προωθητικές ενέργειες, προσφορές ή εκπτώσεις.

9. ΦΟΡΟΙ

Για πωλήσεις στην Ελλάδα ο ΦΠΑ που προστίθεται στην αξία της παραγγελίας είναι 24%

Σε περίπτωση πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενδοκοινοτικών Επιχειρήσεων και διαθέτει έγκυρο ΑΦΜ στο σύστημα VIES, δεν εφαρμόζεται ελληνικός ΦΠΑ.

Για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα θεωρούνται εξαγωγές, οπότε η συναλλαγή απαλλάσσεται από τον ελληνικό ΦΠΑ.

10. ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αποδεκτά μέσα πληρωμής: Τραπεζικό έμβασμα

Στον λογαριασμό μας στην Τράπεζα Πειραιώς.

– Δικαιούχος: ECXELLENT CHOICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

– Αριθμός IBAN: GR43 0172 2220 0052 2209 1637 163

Αυτός ο τρόπος πληρωμής δεν συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πληρωτή. Στο πλαίσιο της έννοιας του εμβάσματος πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παραγγελίας και τα στοιχεία αναγνώρισης του πελάτη. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η παραγγελία δεν θα θεωρηθεί αποτελεσματική μέχρι να επιβεβαιωθεί η αντίστοιχη πληρωμή και, ως εκ τούτου, η αποστολή θα ξεκινήσει μόλις η πληρωμή εισέλθει στο λογαριασμό μας. Αυτό μπορεί κανονικά να καθυστερήσει μια παραγγελία κατά 1 ή 2 ημέρες, εάν το έμβασμα γίνεται από άλλη τράπεζα εκτός της Τράπεζας Πειραιώς. Εάν η μεταφορά δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας και την επιβεβαίωσή της από την πλευρά μας με την έκδοση τιμολογίου proforma, θα ακυρώσουμε την παραγγελία.

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχει προκύψει σφάλμα κατά την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων για την επεξεργασία του αιτήματος αγοράς του στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα επικοινωνώντας με την ECPC μέσω των χώρων επικοινωνίας που παρέχονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή, κατά περίπτωση, μέσω εκείνων που προβλέπονται για την επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που προβλέπονται στη ρήτρα Γενικών Πληροφοριών. Ομοίως, τα εν λόγω σφάλματα μπορούν επίσης να διορθωθούν από τον Πελάτη μέσω του προσωπικού του χώρου στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης, προτού πατήσει το κουμπί “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”, έχει πρόσβαση στο καλάθι αγορών όπου καταγράφονται τα αιτήματα αγοράς του και μπορεί να κάνει τις αλλαγές που κρίνει σκόπιμες.

Ομοίως, συνιστάται στον Πελάτη να συμβουλεύεται τη Νομική Δήλωση και την Πολιτική Απορρήτου.

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης αποκτά Προϊόντα από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή μέσω αυτής, έχει ορισμένα δικαιώματα, όπως αναφέρονται και περιγράφονται παρακάτω:

12.1. Επιστροφή λόγω ζημιών ή ανωμαλιών

Οι επιστροφές λόγω ζημιών ή ανωμαλιών που οφείλονται στην αποστολή από τον μεταφορέα που συνεργάζεται με την ECPC θα βαρύνουν την ECPC

Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την ECPC στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dermaistas.com ή να απευθυνθεί στον υπεύθυνο λογαριασμού που του έχει οριστεί.

12.2. Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων ή σφάλματος αποστολής

Πρόκειται για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο Πελάτης θεωρεί ότι, κατά τη στιγμή της παράδοσης, ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται σε όσα προβλέπονται στη σύμβαση ή στην παραγγελία, οπότε ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την ECPC ( contact@dermaistas.com ) και να την ενημερώσει για την υπάρχουσα μη συμμόρφωση (ελάττωμα/σφάλμα) ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην επικεφαλίδα.

Στη συνέχεια, ο Πελάτης θα ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει στην επιστροφή των προϊόντων. Μόλις επιστραφούν τα εν λόγω Προϊόντα, θα εξεταστούν και ο Πελάτης θα ενημερωθεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για το αν ισχύει η επιστροφή ή η αντικατάσταση των Προϊόντων.

Η επιστροφή ή η αντικατάσταση των προϊόντων θα γίνει το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία που θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η επιστροφή ή η αντικατάσταση του μη συμμορφούμενου προϊόντος ή των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Το ποσό που καταβλήθηκε για τα προϊόντα που επιστρέφονται λόγω ελαττώματος, όταν αυτό πράγματι υπάρχει, θα επιστραφεί ολόκληρο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο Πελάτης για να προβεί στην επιστροφή. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την πληρωμή της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν πάντα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον Πελάτη από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

12.3. Επιστροφή χρημάτων για υπαναχώρηση

Οι επιστροφές λόγω απόσυρσης δεν επιτρέπονται στην υπηρεσία χονδρικής πώλησης.

12.4. Εγγυήσεις

Η ECPC εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην παραγγελία, οι οποίες είναι προσβάσιμες στον πελάτη στην Εξυπηρέτηση Πελατών της ECPC. Ο Πελάτης απολαμβάνει εγγυήσεις για τα Προϊόντα που μπορεί να αποκτήσει μέσω αυτής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με τους όρους που έχουν θεσπιστεί νομικά για κάθε τύπο προϊόντος.

Εξυπακούεται ότι τα Προϊόντα είναι σύμφωνα με τη σύμβαση εφόσον: ανταποκρίνονται στην περιγραφή που δίδεται από την ECPC και διαθέτουν τις ιδιότητες που παρουσιάζονται σε αυτήν, είναι κατάλληλα για κατανάλωση και παρουσιάζουν τις συνήθεις ιδιότητες ενός προϊόντος του ίδιου τύπου και τις ιδιότητες που θα μπορούσαν ουσιαστικά να αναμένονται από αυτό. Εάν αυτό δεν ισχύει για τα προϊόντα που παραδόθηκαν στον Πελάτη, τότε ο Πελάτης πρέπει να ενεργήσει όπως αναφέρεται στην ενότητα Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων ή σφάλματος αποστολής.

Ωστόσο, ορισμένα από τα Προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ενδέχεται να έχουν ανομοιογενή χαρακτηριστικά, εφόσον αυτά προέρχονται από τον τύπο του υλικού με το οποίο έχουν κατασκευαστεί. Επομένως, αυτά θα αποτελούν μέρος της ατομικής εμφάνισης του προϊόντος και δεν θα συνιστούν ελάττωμα.

Παρόλο που η ECPC προσπαθεί να διασφαλίσει την ακρίβεια των εικόνων και των πληροφοριών των προϊόντων της, ορισμένες κατασκευαστικές αλλαγές στη συσκευασία και/ή στα συστατικά ενδέχεται να εκκρεμούν προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας. Παρόλο που τα προϊόντα μπορεί περιστασιακά να διανέμονται με εναλλακτικές συσκευασίες, η ποιότητα είναι πάντα εγγυημένη. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες όλων των προϊόντων πριν τα χρησιμοποιήσετε και να μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχει η ECPC. Τα προϊόντα που διανέμονται στην ιστοσελίδα δεν προορίζονται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.

Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, πρέπει να προσκομίσετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς των προϊόντων που αγοράσατε.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος sui generis επί της βάσης δεδομένων), του γραφικού σχεδιασμού της, των διακριτικών γνωρισμάτων της (εμπορικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες και σλόγκαν ή διαφημιστικό σύνθημα) και των υποκείμενων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων των πηγαίων κωδικών), καθώς και των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν την Ιστοσελίδα (κείμενο, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.), αντιστοιχούν στην ECPC, ή έχει, κατά περίπτωση, το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών και, υπό την έννοια αυτή, αποτελούν έργα που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση του Ιστότοπου από τον Πελάτη δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του Ιστότοπου, του περιεχομένου του ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων της ECPC.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή, η διανομή και η δημόσια ανακοίνωση του περιεχομένου της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ για κερδοσκοπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την άδεια ή την άδεια της ECPC.

Όσον αφορά την απεικόνιση ή τη λήψη περιεχομένου της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ που προστατεύεται από διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η χρήση του θα είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι

α. υπάρχει προηγούμενη άδεια από την ECPC

β. γίνεται για αποκλειστικό σκοπό προσωπικής και ιδιωτικής χρήσης και ποτέ για ενσωμάτωση σε άλλους δικτυακούς τόπους ή καταλόγους.

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σχετικά με τον εαυτό σας και την εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στον ιστότοπό μας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να είναι αληθή και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε την πλήρη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κατανοήσετε λεπτομερώς τη χρήση που θα κάνουμε στα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με αυτά.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

15.1. PPC

Δεν επιτρέπεται η χρήση των ονομάτων των τομέων Dermaistas B2B και ECPC σε διευθύνσεις URL προβολής, άμεσους συνδέσμους ή αυτόματες ανακατευθύνσεις.

Ως συνεργάτης μας, δεν μπορείτε να υποβάλλετε προσφορές για τα ονόματα DERMAISTAS και EXCELLENT CHOICES και τους συναφείς όρους, παραλλαγές, ορθογραφικά λάθη.

Πρέπει να περιλαμβάνονται ως αρνητικές λέξεις-κλειδιά στην πλατφόρμα προσφορών που χρησιμοποιείται.

15.2. Περιορισμοί για τις λέξεις-κλειδιά

Δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών ονομασιών DERMAISTAS.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν την επωνυμία (τις επωνυμίες) μας, ωστόσο η υπερβολική και καταχρηστική χρήση της λέξης-κλειδί της επωνυμίας (των επωνυμιών) μας θα περιοριστεί.

Σημειώστε ότι η υποβολή προσφορών σε λέξεις-κλειδιά DERMAISTAS απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει σε άμεση αναστολή.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ECPC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η περιήγηση στην παρούσα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες. Το σύστημά μας για το ηλεκτρονικό εμπόριο φιλοξενείται σε διακομιστή, οπότε όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποστέλλονται με απόλυτα ασφαλή τρόπο, χρησιμοποιώντας το σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων SSL (Secure Socket Layer).

Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η αντίστροφη μηχανική, η υποαδειοδότηση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση, μετάφραση ή παραγωγή παράγωγων έργων των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτήν. Ο Πελάτης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ οφείλει να απέχει, σε κάθε περίπτωση, από την καταστολή, αλλοίωση, παράκαμψη ή χειραγώγηση των συσκευών προστασίας ή των συστημάτων ασφαλείας που ενδέχεται να είναι εγκατεστημένα σε αυτήν.

Η ECPC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους υποστεί ο Πελάτης λόγω της χρήσης συστημάτων ασφαλείας ή εκδόσεων διαφορετικών από τα συστήματα για τα οποία έχει σχεδιαστεί η παρούσα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

17. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με τη χρήση της παρούσας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι περισσότερες επικοινωνίες με την ECPC και την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ θα είναι ηλεκτρονικές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ειδοποιήσεις που αναρτώνται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ).

Για συμβατικούς σκοπούς, ο Πελάτης συναινεί στη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και αναγνωρίζει ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που ενδέχεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά η ECPC συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις περί έγγραφης μορφής. Ο όρος αυτός δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το νόμο για τον Πελάτη.

Ο Πελάτης μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις ή/και να επικοινωνεί με την ECPC μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στους παρόντες Όρους και, κατά περίπτωση, μέσω των χώρων επικοινωνίας στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Ομοίως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ECPC μπορεί να επικοινωνήσει ή/και να ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει παράσχει.

18. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Καμία παραίτηση της ECPC από συγκεκριμένο νόμιμο δικαίωμα ή ένδικο μέσο ούτε οποιαδήποτε παράλειψη της ECPC να απαιτήσει την αυστηρή συμμόρφωση του Πελάτη με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που απορρέει από σύμβαση ή τους Όρους και δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του.

Καμία παραίτηση της ECPC από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβαση δεν θα είναι αποτελεσματική, εκτός εάν δηλώνεται ρητά ότι πρόκειται για παραίτηση και επισημοποιείται και κοινοποιείται στον Πελάτη εγγράφως.

19. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους κηρυχθεί άκυρος με τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, όλες οι άλλες ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ, χωρίς να επηρεάζονται από την εν λόγω κήρυξη της ακυρότητας.

20. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες Όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητά στο παρόν αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της ECPC σε σχέση με το αντικείμενο της πώλησης και της αγοράς και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης συμφωνίας, συμφωνίας ή υπόσχεσης που έχει γίνει προφορικά ή γραπτά από τα ίδια μέρη.

Ο Πελάτης και η ECPC αναγνωρίζουν ότι έχουν συναινέσει στη σύναψη σύμβασης χωρίς να έχουν βασιστεί σε οποιαδήποτε δήλωση ή υπόσχεση του άλλου μέρους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους.

21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Πώλησης θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες του Eλληνικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας του Πελάτη και τον τόπο από τον οποίο γίνεται η παραγγελία, με εξαίρεση τη Σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τη διεθνή πώληση αγαθών.

Το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας ή σύγκρουσης ερμηνείας των παρόντων Γενικών Όρων θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή με αφορμή την επίσκεψη στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, η ECPC και ο Πελάτης θα υπαχθούν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης.

22. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει, στην ECPC, τυχόν παράπονα, αξιώσεις ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια που ο Πελάτης επιθυμεί να υποβάλει μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην αρχή των παρόντων Όρων.